Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@ogrodzieniec.pl

32 67 337 42

Czytanie jest dla umysłu

tym czym gimnastyka dla ciała

O bibliotece

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

O ochronie danych osobowych dotycząca ewidencji czytelników 

 

 

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: 

 

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu, 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 42, tel.:32 6733742, e-mail: biblioteka@ogrodzieniec.pl

 

2. Dane kontaktowe w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/a danych osobowych: w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu: biblioteka@ogrodzieniec.pl , lub pocztą tradycyjną na adres biblioteki: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu, 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 42. 

 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań biblioteki, które polegają na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Art. 18) w zakresie udostępniania zbiorów, usług informacyjnych, realizacji działań związanych z odzyskaniem wypożyczonych przez czytelnika materiałów na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez bibliotekę przez okres, w którym korzysta Pan/i z usług biblioteki, a w przypadku naliczenia opłat za nieterminowy zwrot lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. 

 

5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania, usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

 

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług biblioteki.
Jest Pan/i zobowiązany/a do podania następujących danych: 

 

- nazwisko i imię, 

 

- data urodzenia, 

 

- kategoria zawodowa, 

 

- adres stałego zameldowania, 

 

- adres do korespondencji, 

 

- numer PESEL, 

 

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do korzystania z karty bibliotecznej. 

 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z usług biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów i usług informacyjnych. 

 

7. Przysługuje Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 

Logo serwisu.

Dane biblioteki

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu
42-440 Ogrodzieniec
Plac Wolności 42
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

biblioteka@ogrodzieniec.pl
32 67 337 42

Logo serwisu.
Zdjęcie: Księgozbiór ogółem - ponad 60 tys. woluminów.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Ogrodzieńcu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia