Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@ogrodzieniec.pl

32 67 337 42

Czytanie jest dla umysłu

tym czym gimnastyka dla ciała

Aktualności

"Jubileuszowy" Konkurs Plastyczny "Ogrodzieniec - Moje Miasto"

"Jubileuszowy" Konkurs Plastyczny "Ogrodzieniec - Moje Miasto"

"Jubileuszowy" Konkurs Plastyczny "Ogrodzieniec - Moje Miasto"
Regulamin "Jubileuszowego" Konkursu Plastycznego "Ogrodzieniec - Moje Miasto"
1. Organizatorem "Jubileuszowego" Konkursu Plastycznego "Ogrodzieniec - Moje Miasto" jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu i Fundacja "Stara Szkoła".
2. Temat konkursu brzmi: "Ogrodzieniec - Moje Miasto" i jest związany z 50-tą rocznicą odzyskania praw miejskich przez Ogrodzieniec.
3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu Gminy Ogrodzieniec, a także dzieci przebywające na terenie Gminy Ogrodzieniec w czasie ferii zimowych.
4. Konkurs adresowany jest do grupy wiekowej 6-18 lat.
5. Temat konkursu plastycznego może być indywidualnie interpretowany przez autorów prac, prace plastyczne można wykonać w dowolnej, płaskiej technice rysunkowej, malarskiej, mieszanej, także kolażu z użyciem reprodukcji, fotografii i zdjęć.
Format pracy dowolny, minimum A4.
6. Każda praca powinna być pracą indywidualną, wykonaną przez jednego autora. Prace należy podpisać wg. wzoru: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, numer kontaktowy (telefon opiekuna), miejsce zamieszkania.
7. Prace należy składać w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu, w dniach: od 24 do 31 stycznia 2023 r.
8. Prace plastyczne wraz z prawami autorskimi przechodzą na własność organizatora konkursu.
9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie wymaganych zgód (będących Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz dostarczenie ich wraz ze składanymi pracami konkursowymi.
10. W przypadku niepełnoletnich: rodzic lub opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na udział niepełnoletniego w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Bibliotekę, a także na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych oraz ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
11. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie jej na stronie internetowej Biblioteki oraz Gminy Ogrodzieniec, na profilu Facebook oraz opublikowanie w Gazecie Ogrodzienieckiej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

12

STY

2023

153

razy

czytano

253/1082

biblioteka.ogrodzieniec.pl

Logo serwisu.

Dane biblioteki

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu
42-440 Ogrodzieniec
Plac Wolności 42
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

biblioteka@ogrodzieniec.pl
32 67 337 42

Logo serwisu.
Zdjęcie: Księgozbiór ogółem - ponad 60 tys. woluminów.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Ogrodzieńcu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia